Nama Ilica

05.10. 2018. (petak) – od 10 do 15 sati
18.10. 2018. (četvrtak) – od 10 do 15 sati
29.10. 2018. (ponedjeljak) – od 10 do 15 sati

Nama Kvatrić

15.10. 2018. (ponedjeljak) – od 10 do 15 sati
22.10. 2018. (ponedjeljak) – od 10 do 15 sati

Nama Ilica

02.10. 2018. (utorak) – od 9 do 17 sati
04.10. 2018. (četvrtak) – od 8 do 16 sati
09.10. 2018. (utorak) – od 8 do 16 sati
18.10. 2018. (četvrtak) – od 8 do 16 sati
19.10. 2018. (petak) – od 8 do 16 sati
20.10. 2018. (subota) – od 8 do 15 sati
23.10. 2018. (utorak) – od 8 do 16 sati
24.10. 2018. (srijeda) – od 8 do 16 sati
25.10. 2018. (četvrtak) – od 8 do 16 sati
27.10. 2018. (subota) – od 8 do 15 sati
30.10. 2018. (utorak) – od 8 do 16 sati
31.10. 2018. (srijeda) – od 8 do 16 sati

Nama Kvatrić

26.10. 2018. (petak) – od 8 do 16 sati

Nama Ilica

09.10. 2018. (utorak) – od 9 do 13 sati
16.10. 2018. (utorak) – od 9 do 13 sati
26.10. 2018. (petak) – od 9 do 13 sati
29.10. 2018. (ponedjeljak) – od 9 do 13 sati

Nama Kvatrić

02.10. 2018. (utorak) – od 9 do 13 sati
09.10. 2018. (utorak) – od 9:30 do 14:30 sati
17.10. 2018. (srijeda) – od 9:30 do 13:30 sati
23.10. 2018. (utorak) – od 9 do 13 sati
24.10. 2018. (srijeda) – od 9:30 do 13:30 sati
31.10. 2018. (srijeda) – od 9:30 do 14:30 sati