UPRAVA

T 01/ 2382-040 F 01/ 2382-005

nama-uprava@zg.htnet.hr

 

ROBNA KUĆA ILICA

rk.ilica@nama.hr  T 01/ 4803-111

 

ROBNA KUĆA KVATERNIKOV TRG

rk.kvaternikov.trg@nama.hr

T 01/ 2382-111 F 01/ 2382-109

SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA I MARKETINGA

Brankica Filipaj Mišić - brankica.filipaj.misic@nama.hr

T 01/ 2382-071

 

Antonija Ćaleta - antonija.caleta@nama.hr

T 01/ 2382-021

 

Poslovnica nabave kozmetike, papirnice, gifta i konditoraja

Dalibor Macan - dalibor.macan@nama.hr

Igor Perković - igor.perkovic@nama.hr

T 01/ 2382-067, 01/2382-043 F 01 2382 055

 

Poslovnica nabave elektrike, namještaja i kućnih potrepština

Marijana Šalić - marijana.salic@nama.hr

Hrvojka Fotak Pšenica - hrvojka.fotak.psenica@nama.hr

Ivana Kašnar - ivana.kasnar@nama.hr

T 01/ 2382-051, 2382-050, 2382-018, 2382-037

F 01/ 2382-059

 

Poslovnica nabave tekstila, kože i obuće

Korina Bürger - korina.burger@nama.hr

Ivan Rohak - ivan.rohak@nama.hr

Ivana Trnčić - ivana.trncic@nama.hr

Ana Geljić - ana.geljic@nama.hr

T 01/ 2382-024, 2382-056, 2382-107

F 01/ 2382-006

 

Marketing

marketing@nama.hr

T 01/ 2382-020  F 01/ 2382-005

Puni i skraćeni naziv tvrtke: NAMA dioničko društvo za trgovinu i usluge - u stečaju / NAMA d.d. u stečaju, Sjedište trgovačkog suda kod kojeg je registrirano društvo u registar: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Broj registracije u trgovačkom sudu: MBS 080037625, Naziv i sjedište društva kod kojeg je otvoren glavni poslovni račun: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Broj glavnog poslovnog računa: 2340009-1190011259, Iznos temeljnog kapitala s naznakom koji je dio uplaćen, a koji nije: 724.566.500,00 kn, Prezime i početno slovo ili ime člana (članova) uprave: MIKIĆ D., stečajni upravitelj, MB: 3212378, Broj Tt: Tt-05/12210-2, OIB 62708258549